Terminarz spotkań z Rodzicami

 

L.p.

Rodzaj spotkania

Termin

1.

Spotkanie organizacyjno-informacyjne

15.09.2016r. godz.17.00.

2.

Spotkanie Rady Rodziców z Dyrekcją Szkoły

20.10.2016r. godz.18.00.

3.

Konsultacje indywidualne

20.10.2016r. od 17.00-18.00.

4.

Konsultacje indywidualne i zebranie dla kl. III LO

17.11.2016r. od 17.00-18.00.

5.

Konsultacje indywidualne i zebrania ogólne

15.12.2016r. od 17.00-18.30.

6.

Zebrania ogólne

26.01.2017r. od 17.00.

7.

Konsultacje indywidualne i zebranie dla kl. III LO

16.03.2017. od 17.00-18.00.

8.

Konsultacje indywidualne i zebrania ogólne

06.04.2017r. od 17.00-18.30.

9.

Konsultacje indywidualne

11.05.2017r. od 17.00-18.00.

10.

Konsultacje indywidualne i zebrania ogólne

08.06.2017r. od 17.00-18.30.