Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jolanta Hryniowska

DYREKTOR DS. WYCHOWAWCZYCH

mgr Ilona Szwarc

DYREKTOR DS. DYDAKTYCZNYCH

mgr Violetta Nowak